Protection of Steel in Building against Fire as an Architectural Concept


Beyhan F.

Türk Yapısal Çelik Derneği Yayınları / Etüt ve Makalelerı, pp.1-15, 2015 (Peer-Reviewed Journal)