Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları


Creative Commons License

Albuz A.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.1, pp.51-66, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türk müziğini, en genel anlamda “Geleneksel Türk Müziği” ve “Çoksesli Türk Müziği” olarak iki ana kolda ele alıp değerlendirmek mümkündür. Burada önemli olan; mevcut iki boyutu, özellikle yüklendikleri misyon bakımından birbirinin alternatifi olarak değil, bilakis tamamlayıcısı olarak görmektir. Bu düşünceden hareketle, söz konusu çalışmada; Türk müziğinde uygulana gelen farklı çokseslilik yaklaşımlarına ilişkin bazı görüşlere değinilmiş, yanı sıra çokseslilik çabalarına dair kısmi örnek uygulamalara yer verilmiştir.