Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri


Creative Commons License

Angı Ç. E., Albuz A., Hamzaoğlu Birer A. R.

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.2, pp.48-69, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.7816/sed-01-02-04
  • Journal Name: Sanat Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.48-69
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemlerinin nedenlerini bulmak, özellikle yaylı sazların öğretiminde bu konunun önemini vurgulamak, bu problemi en aza indirmek ve hatta ortadan kaldırmak için uygulanabilecek bazı çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma; temel alan araştırmasına dayalı betimsel bir çalışma olup, nitel bulgular kaynak tarama, nicel bulgular ise anket yöntemiyle elde edilmiştir. Nicel bilgiler istatistiksel olarak çözümlenmiş ve bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre keman öğretiminde entonasyon kavramının önemi, değerlendirmeye katılan tüm keman öğretim elemanlarınca önemle vurgulanmış ve entonasyon problemlerine sebebiyet veren ana ve yan unsurlar ayrı ayrı irdelenmiş ve konuya ilişkin gerekli görülen çözüm önerilerinde bulunulmuştur.