Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri Zarflama Analizi ile Emisyon Performans Değerlendirmesi


ALP İ. , BODUR S., KÜPELİ M.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 - 27 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri