Investigation of Temperature and Forces on Drilling GGG40 Materials with Carbide Drills on CNC Turning Machine Tools


Creative Commons License

Usta M., Kayır Y.

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, vol.8, no.1, pp.231-238, 2017 (Scopus)

Abstract

In this study, drilling experiments were carried out on the CNC turning machine tools. In the experiments, GGG40 material was drilled TiAlN coated and uncoated carbide drills that was Ø14 mm and had internal cooling channels. The drilling force (Fz) and moment (Mz) that were measured with a dynamometer. Moreover, the temperature was measured using a thermocouple of Ø1 mm K type. The thermocouple was positioned at the drill bit by passing through the internal cooling channels of the carbide drill. Drilling experiments were performed by using 3 different cutting speeds and 3 different feed rates. Experimental results show that increasing of the feed rate goes up drilling force and moment. But, increasing of the cutting speed goes down drilling force and moment. For all that, the temperature decreases with increasing of the feed rate, and temperature steps up due to increasing of the cutting speed. 

Bu çalışmada CNC torna tezgahında delik delme deneyleri yapılmıştır. Deneylerde GGG40 malzemesi, Ø14 mm TiAlN kaplamalı ve kaplamasız içten soğutmalı karbür matkaplar ile delinmiştir. Deneyler sırasında oluşan, delik delme kuvveti (Fz) ve moment (Mz) bir dinamometre ile sıcaklık ise Ø1 mm K tipi ısıl çift kullanılarak ölçülmüştür. Isıl çifti, karbür matkabın iç soğutma kanallarından geçirilerek kesici ucuna konumlandırılmıştır. Delik delme deneyleri, 3 farklı kesme hızı ve 3 farklı ilerleme kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçları, ilerleme artıkça delme kuvveti ve momentin arttığı, kesme hızı arttıkça da delme kuvveti ve momentin azaldığını göstermiştir. Bununla birlikte, sıcaklığın artan ilerleme ile azaldığı, artan kesme hızına bağlı olarak artış gösterdiğini ortaya koymuştur.