Osmanlı Elçisi Vezir Mustafa Paşa’ya H. 1149 / M. 1737 Tarihinde Elçilik Hizmeti İçin Verilen Malzemeler


CAN M.

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS V), 27 - 30 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri