BİS-AZO SCHİFF BAZLARININ YENİ IŞILDAYAN MONONÜKLEER ZN(II) KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ, TERMAL VE FOTOLÜMİNESANS ÖZELLİKLERİ, DPPH RADİKAL SÜPÜRME VE FENOL BAĞLAMA AKTİVİTELERİ


Özdemir Ö.

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes