E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:E1. Atalay AM, Ekmekci Ertek İ, Utku Ç, Karadağ RF. Maluliyet İstemi ile Başvuran Psikotik Bozukluğu Olan Hastalarda Temaruz Eğilimi ve İlgili Değişkenlerin Araştırılması. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ÖSS-06, Ödüle Aday Bildiri 3.lük Ödülü, İstanbul, 2019E2. Günay AA, Ekmekci Ertek İ, Karadağ RF. Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda Bağlanma Biçimleri ve Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılarının Zihin Kuramı Becerileri ve Hastalık Seyri Üzerine Etkileri. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi ÖSS-01, İstanbul, 2019


KARADAĞ R. F.

55. ulusal psikiyatri kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye