INVESTIGATION THE EFFECTS OF CHRONIC MOBILE PHONERADIATION AND MELATONIN USED FOR PROTECTION PURPOSEON THE SEMEN MORPHOLOGY


TAKE KAPLANOĞLU G. , Özgen M., Kaplanoğlu İ., Erdoğan D., SEYMEN C. M.

ESHRE 2016, 3 - 06 Temmuz 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri