Contrıbution of automatısatıon for leanlaboratories


YILMAZ-DEMİRTAŞ C. , ARSLAN B., NARLI B. , ŞEN B., ELBEG Ş., GÜLBAHAR Ö.

Uluslar arası Biyokimya kakongresi 2017, 19 - 23 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri