Fizik Eğitiminde İşbirliğine Dayalı Yöntemin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri


Çopur T. , Moğol S.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.251-266, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 32 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.251-266

Özet

İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı, öğrenenlerin, küçük gruplar oluşturarak, belirledikleri ortak bir amaca yönelik birbirlerinin eksiklerini giderek çalışmalarıdır. Bu araştırmada, işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın amacı, öğrencilerin, içinde yer aldıkları işbirliğine dayalı grup çalışmalarından hangi bakımlardan faydalandıklarını belirlemek ve bu yönteme öğrencilerin bakış açısıyla yaklaşmaktır. Bunun için, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi 1. sınıf öğrencileriyle, Fizik-I dersi kapmasında, yaklaşık 10 haftalık sürede işbirliğine dayalı yaklaşımla ders işlenmiştir. Bu süre sonunda öğrenci görüşleri yazılı olarak alındıktan sonra, yarı yapılandırılmış değerlendirme formu da uygulanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak; öğrencilerin işbirliğine dayalı yaklaşıma yönelik, derse katılımlarının artması, akademik başarılarının artması, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi bakımından olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.

Cooperation based learning approach is a study method where learners compensate for the deficiencies of each other by creating small groups towards a common target they determined. This study examines the views of students about cooperation based learning approach. The aim of this study is to determine the aspects that students benefit from cooperation based learning approaches and their attitudes towards this approach. To that end, cooperation based learning approach was used in first-grade students of the Department of Physics Education of Faculty of Education, Gazi University, within the scope of Physics-I course for 10 weeks period. At the end of this period, the views of students were taken in written and data were obtained through the application of semi-structured evaluation form. Descriptive and content analyses were made on obtained data. The results indicated that students had positive opinions about cooperation based learning approach in terms of their increased participation in lessons, the increase in academic success and development in their friendship relations.