5-Florourasil ve okzaliplatin ile indüklenmiş apoptozun fenoksodiol uygulaması ile metastatik kolorektal kanser hücrelerini mitokondiyal içsel yolak aracılığıyla duyarlı hale getirmesi.


YAYLACI E., ÖNEN H. İ. , YAR SAĞLAM A. S.

7. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye