Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Başvuru Anındaki Kan Glukoz HsCRP Kardiyak Markerler İle Hastane Yatış Süresi Arasındaki İlişkinin incelenmesi


ERİTEN S., YILDIZ M., BOZDEMİR M. N., ATEŞÇELİK M., GÜRBÜZ Ş., ŞEYHANLI E. S., ...More

6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes