Valproik Asit ve Oxcarbazepin Tedavisinin Silier Cisme Toksik Etkilerinin Elektron Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi


TAKE KAPLANOĞLU G. , GÖKTAŞ G., AKTAŞ Z. , CANSU A., ERDOĞAN D., SEYMEN C. M. , ...Daha Fazla

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye