Glukoz Tayini İçin Enzim Benzeri Metal Nanopartiküllerin (MNP) Kullanımının Araştırılması


Gündüz S., ALAYLI GÜNGÖR A., NADAROĞLU H., ALTUNDAŞ A.

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes