İlaca Bağlı Gelişen Çene Osteonekrozları: Kanser Hastalarında Uygulanacak Cerrahi ve Protetik Tedavi Yaklaşımları


CAVLI B., DEMİR E. H. , ERSOY H. E. , ÇEVİK P. , BOZKAYA S.

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI EMPOZYUMU, 16 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri