Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların KLP Birimi ve İŞlevlerini Tanıma Düzeyleri


Kayalar A., GÜRHAN N., Güzide E., KARAKAŞ M., Altınöz Ü., COŞAR B.

KOnsültasyon Lİyezon ve Psikosomatik Tıp KOngresi 2018, 16 - 18 Şubat 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri