STUDY ON UNIVERSAL VALUES: THE VIKINGS CARTOON SAMPLE


Creative Commons License

KAYMAK N., ÖZÇELİK A. D. Ö.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.41, pp.26-43, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This research was carried out to reveal the universal values in the cartoons and how often these values are included in the cartoons. One of the qualitative research methods, document analysis, was used. The cartoon that will to be examined was decided by asking 300 children between the ages of 5 and 6 about their most preferred cartoon to watch on television. On this basis, the Vikings cartoon has been taken into consideration. UNESCO's existing universal values are included in the main category for the document review method. They are cooperation, happiness, honesty, humility, love, peace, respect, responsibility, simplicity, tolerance, freedom, and unity values. The 20 most-watched episodes of the Vikings cartoons were analyzed in-depth with the content analysis method in terms of the value list on the social networking website, Youtube. The results showed that all the universal values, except for simplicity, are included in
Bu araştırma, çizgi filmlerde yer alan evrensel değerler ve bu değerlere ne sıklıkta yer verildiğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 5 -6 yaş grubundaki 300 çocuğa televizyonda izlemeyi en çok tercih ettikleri çizgi film sorulmuş ve cevapları kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda, Vikingler çizgi filmi incelenmiştir. Doküman incelemesi için ana kategori olarak UNESCO’nun yaşayan değerler eğitimi programında evrensel değerler olarak kabul edilen iş birliği, mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük/tevazu, sevgi, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü/tolerans, özgürlük ve birlik/dayanışma değerleri seçilmiştir. Vikingler çizgi filminin sosyal paylaşım sitesi Youtube’de en çok görüntülenen 20 bölümü bu değer listesi bakımından içerik analizi yöntemiyle derinlemesine incelenmiştir. Sonuçlar, Vikingler çizgi filminde sadelik dışındaki tüm evrensel değerlere yer verildiğini göstermiştir. Vikingler çizgi filminde en sık yer verilen değerlerin sevgi, mutluluk, saygı ve iş birliği olduğu ve en az sıklıkta yer verilen değerlerin ise barış, birlik ve özgürlük olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, çizgi film karakterlerinin izleyenlerin değer kazanımlarını da etkileyeceği düşünülmektedir.