II. Dünya Savaşında Kafkasya’da Alman Lejyon Alayları ve Türkiye (Nahcıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli)


YEL S.

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Gazi University Affiliated: Yes