Ailesel Akdeniz Ateşi Tedavisinde CYP3A4 ve MDR1 Gen Polimorfizmlerinin Kolşisin Farmakogenetiği Üzerine Etkisi


Doğruer D., TUĞ E., BES C., SOY M.

Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu, 06 December 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text