Felodipin


Creative Commons License

Takka S., Acartürk F.

Other, pp.307-320, 1992

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 1992
  • Page Numbers: pp.307-320
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Felodipin, 1,4 dihidropiridin yapısında  hipertansiyon tedavisinde oldukça yeni kullanılmaya başlanan bir maddedir. Bu derlemede felodipinin fizokokimyasal özellikleri, miktar tayini, farmakolojisi, farmakokinetiği ve biyoyararlanımından bahsedilmiştir.