Eğitim yönetiminde kuramsal ve araştırma temelli bilgi (KATB) kullanımı ile KATB kullanımını etkileyen faktörlere yönelik ölçek geliştirme çalışmaları


SEZGİN F. , KAZANCI TINMAZ A.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri