KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE GREFT BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS INFLUENCING GRAFT SUCCESS IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY


Creative Commons License

Öktemer T., Kemaloğlu Y. K., Özbilen M. S., Tutar H.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.38, no.0, pp.46-54, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 0
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.20515/otd.42547
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-54
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, kronik otitis media sebebiyle opere edilen hastalarda, greft başarısını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışmamızda 1999-2001 yılları arasında opere edilmiş 126 vakanın 137 kulağı prospektif olarak incelenmiştir. Ortalama takip süreleri 15 ay olarak belirlenmiştir. Vakalar kendi aralarında preoperatif otoskopi ve intraoperatif bulgularına göre 5 gruba ayrılmıştır. Kronik otitis media tipleri arasında cerrahi sonuçlarında, işitme ve morfoloji açısından başarı farkı bulunamamıştır. Preoperatif işitme düzeyinin, postoperatif işitme kazancını etkilediği belirlenmiştir. Hastalardaki kemikçik harabiyetinin postoperatif işitmeyi olumsuz etkilediği, kullanılan işitme rekonstrüksiyonu yöntemleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir. Kullanılan cerrahi tekniklerden açık tekniğin, işitme sonuçlarını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Orta kulak mukozasının işitme sonuçlarına etkisi yoktur. Orta kulak mukozası ödemli ve ıslak olanlarda, greft başarısı daha düşüktür. Kulak zarı perforasyonu olan vakalarda perforasyon yerinin greft başarısında etkisi olduğu görülmüştür. Mastoidektominin ve aditus ve antrum arasındaki geçişinin greft başarısında etkisiz olduğu belirlenmiştir, Mastoidektominin seçilmiş vakalara uygulanması gerektiği düşünülmüştür. Sonuç olarak, kronik otitis mediada cerrahi başarıyı etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler dikkatlice incelenip, daha iyi cerrahi başarıya ulaşmak için, her hastanın özellikleri değerlendirilmelidir. ANAHTAR KELİMELER: otitis media, otit, timpanik membran perforasyonu, greftler, işitme.