Sağlık Teknikeri Adaylarının Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi


TÜRKMEN L. , BALİ E. B. , üstün d., BAKIR B.

I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text