Peri-implantitis hastalarında tükürük stres belirteçleri ve enflamatuar sitokin seviyelerinin değerlendirilmesi


SOYSAL F., İŞLER S. Ç. , ÜNSAL F. B.

Türk Periodontoloji Derneği47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text