Oyuncaklarda Bisfenol A Düzeyinin LC-MS/MS Yöntemi ile Belirlenmesi


ORHAN G. , IRMAK H.

18. Klinik Toksikoloji Derneği Kongresi, 23 Mayıs 2013