Akciğer adenokarsinomunda gen mutasyon dağılımı ve ilişkili faktörler: Türkiye’de çok merkezli prospektif çalışma.


YILMAZ Ş., METİNTAŞ S., KARADAĞ M., YILMAZ DEMİRCİ N., AYDIN GÜÇLÜ Ö., AKIN KABALAK P., ...More

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes