Akciğer adenokarsinomunda gen mutasyon dağılımı ve ilişkili faktörler: Türkiye’de çok merkezli prospektif çalışma.


YILMAZ Ş., METİNTAŞ S., KARADAĞ M., YILMAZ DEMİRCİ N. , AYDIN GÜÇLÜ Ö., AKIN KABALAK P., ...More

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey