Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin İletişim Becerileri ile Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Köyceğiz M., Özbey S.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.1707-1734, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1707-1734
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ebeveynlerin iletişim becerileri ile çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları arasında ilişki olup olmadığına bakılacağından “İlişkisel Tarama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Erzurum ilinin Aziziye, Palandöken ve Yakutiye merkez ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim okullarının anasınıfları, bağımsız anaokulları, özel ilköğretim okullarının anasınıfları ve özel anaokullarına devam eden 48-72 aylık çocuklar ve aileleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden tesadüfi küme örnekleme formülü kullanılarak belirlenmiş 577 çocuk ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada “Genel Bilgi Formu”, “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği” (PKBS–2)” ve ‘‘Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı’’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ebeveynlerin iletişim becerilerinin; anne-baba değişkeni, annenin öğrenim durumu ve babanın öğrenim durumuna göre farklılık gösterdiği (p<0.05); ebeveyn evlilik yılı değişkenine göre ise farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). Çocukların ‘‘Sosyal Beceri Ölçeği’’nin toplamından aldıkları puanlar ile ebeveynlerinin ‘‘Anne-Baba-Çocuk İletişiminiDeğerlendirme Aracı’’nın Konuşma, Dinleme, Sözsüz İletişim, Empati ve Mesaj alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çocukların ‘‘Problem Davranış Ölçeği’’nin toplamından aldıkları puanlar ile ebeveynlerin ‘‘Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı’’nın Konuşma, Sözsüz İletişim ve Empati alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05).