Fen Eğitiminde Beceriler


Dökme İ. (Editor)

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

 

Fen eğitimi müfredatlarında zihinsel becerilere yönelik kazanımlara ciddi anlamda vurgular yapılmaktadır. Bu becerilerin gelişimini değerlendirmek maksadıyla yapılan ölçme faaliyetleri, TIMSS, PISA gibi uluslararası sınavlarda olduğu kadar ülkemizde yapılan ABİDE gibi ulusal sınavlarda da oldukça önem kazanmıştır. Bu sınavlarda hem bilgi hem de zihinsel beceri düzeyleri gelişmiş  öğrenciler başarı sağlayabilmektedir.

 

Bu kitapta, fen eğitiminde oldukça önemli bir yere sahip olan bilimsel süreç, bilimsel muhakeme ve eleştirel düşünme becerileri detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, hem performans değerlendirme hem de ulusal/uluslararası sınavlarda yetkinliği artıracak beceri temelli sorularla bu becerilerin değerlendirilmesi için fırsatlar sunulmuştur.

 

İlk bölüm, bilimsel süreç, bilimsel muhakeme ve eleştirel düşünme becerilerinin fen eğitiminde ve 21. yy becerileri kapsamında yeri ve önemini içermektedir. İki, üç ve dördüncü bölümlerde sırayla bilimsel süreç, bilimsel muhakeme ve eleştirel düşünme becerileri detaylandırılmıştır. Beş, altı, yedi ve sekizinci bölümlerde ise ortaokul öğrencileri için beceri temelli yeni nesil sorulara yer verilmiştir.

 

Bu kitabın fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarına olduğu kadar ortaokul öğrencilerine de çok değerli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

 

 

Editör: Prof. Dr. İlbilge DÖKME