JOSEPH BEUYS SANATINDA SPİRİTÜEL MATERYALLER


Creative Commons License

Küpeli A. E., Köken M., Aksoy M.

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi, no.4, pp.54-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.54-65
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, Joseph Beuys’un eserlerinde kullanılan spiritüel materyaller bakımından ele alarak incelemek ve metafiziksel bağlamında önemini göstermektir. Bu bağlamda betimsel analiz yöntemi ile sanatçıya ait örnek eserler incelenerek yorumlanmış ve ilgili alanda literatür taraması yapılmıştır. Beuys’un sanatsal çalışmalarına geçmeden önce kısaca hayat hikayesine değinilmiştir. Daha sonrasında araştırmanın temel amacı doğrultusunda sanatçıya ait örnek çalışmalar incelenmiş ve bu bağlamda yorumlar elde edilmiştir. Joseph Beuys sanatında spiritüel etkilerin ve yansımaların Kırım’da geçirmiş olduğu bir kaza sonucu tetiklendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bir süre savaş esiri olarak kaldığı dönemde Orta Asya kabilelerinden şaman kültürü hakkında bilgiler edinmiş ve sanatında yeni bir ifade biçimi oluşturmuştur. Özellikle fluxus sanat hareketine yönelik düzenlemiş olduğu eserlerinde seçmiş olduğu nesneler doğaüstü olaylara göndermeler içermekte ve sanatçıda burada adeta modern bir şaman ayini gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak, Joseph Beuys’un doğal malzemelerin özelliklerini ortaya çıkaran spiritüel temelli pek çok eser üretmiştir. Sanatçının eserlerinde kullandığı kavramlar ve semboller izleyici açısından düşünüldüğünde eserin pek çok farklı yorumunun üretilmesini mümkün kıldığını göstermektedir.