Examination of Students Community of Inquiry Perceptions in Terms of Different Variables


OLPAK Y. Z. , KILIÇ ÇAKMAK E.

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), 16-18 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri