Kendi kendine yetebilen yerleşkeler: Freiburg Solar Yerleşkesi Örneği


İBRAHİMGİL A., İLERİSOY Z. Y. , AKÇAY F. Ç.

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Turkey, 23 - 24 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey