Abamectin insektisidinin Oreochromis niloticus balık karaciğerinde total protein düzeylerine etkisi


GÖÇELLİ G., ÇOĞUN H. Y. , Kargın F., AYTEKİN T., FIRAT Ö., FIRAT Ö., ...More

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 23 - 27 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey