Abamectin insektisidinin Oreochromis niloticus balık karaciğerinde total protein düzeylerine etkisi


GÖÇELLİ G., ÇOĞUN H. Y. , Kargın F., AYTEKİN T., FIRAT Ö., FIRAT Ö., ...Daha Fazla

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye