Klinik kron boyu kısa olan ve kısıtlı inter-ark mesafeye sahip bir çocuk hastanın multidisipliner tedavisi: Vaka raporu


EĞİLMEZ F. , ÇEKİÇ NAGAŞ I. , EKİCİ M. A. , Taş N., ÖZDEMİR B.

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri