Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı ile Duygu Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelemesi.


ÇOTUK H. , ÖZDEMİR S.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (7th International Congress of Research in Education), 27 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri