Misuses of KR 20 and Cronbach s Alpha Reliability Coefficients


TAN Ş.

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.34, no.152, pp.101-112, 2009 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 152
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Egitim Ve Bilim-Education And Science
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-112
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

In this study, misuses of KR-20 and Cronbach’s alpha reliability coefficients, used as internal consistency estimates, are illustrated. Two real data sets were used, dichotomously scored, KR-20, data set and polytomously scored, alpha, data set, to see variations in internal consistency coefficients when the unidimensionality assumption is violated. It is shown that a very high, but misleading internal consistency coefficient, KR-20 or alpha, can be obtained even when the unidimensionality assumption is violated. It is also shown that using the standard error of measurement as an indicator of reliability results in similar problems. Finally, misuses and the ways of avoiding those misuses of reporting internal consistency of a scale are suggested and briefly illustrated.

Bu çalışmada, iç tutarlılık kestirimi olarak KR-20 ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarının yanlış kullanımları gösterilmektedir. Tek boyutluluk sayıtlısı ihlal edildiğinde test puanlarının iç tutarlılık katsayılarındaki farklılaşmaları görmek için iki gerçek veri seti kullanılmıştır: “0-1” puanlama yönteminin kullanıldığı (KR-20) veri seti ve dereceleme yöntemiyle puanlamanın kullanıldığı (alfa) veri seti. Araştırma bulguları, iç tutarlılık katsayılarının hesaplanmasında, tek boyutluluk sağlanmadığı durumlarda bile çok yüksek ama araştırmacıları yanlış yönlendiren KR-20 ve Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayılarının elde edilebileceği göstermiştir. Verilerin gerekli sayıltıları sağlamadığı durumlarda, güvenirliğin bir göstergesi olarak ölçmenin standart hatasının kullanımının da benzer problemlere sebep olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda, bir ölçme aracının iç tutarlık katsayısının rapor edilmesindeki yanlış kullanımlar ve bu yanlış kullanımlardan kaçınma yollarına yönelik olarak öneriler sunulmuştur.