Total Pulmoner Venöz Dönüşün Komplet Onarımı Sonrası Belirgin Pulmoner Hipertansiyon ve Şilotoraks Gelişen Yenidoğanda İlomedin ve Oktreotidin Etkinliği.


DEMİRPENÇE S., TOKGÖZ S. , Tetik M. F. , SEVİNÇ Y., Damar E., ALAYUNT E. A.

14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 Nisan - 18 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye