’17 α hidroksilaz/17,20 liyaz eksikliği (Konjenital adrenal hiperplazi) olan hastada anestezi yönetimi’


ALKAN M., TÜRK ÖZTERLEMEZ N., ÖZDEMİR Ç., ARSLAN M., KURTİPEK Ö.

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2017)., Turkey, 26 - 30 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes