Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı, Aidiyet Hisleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,


TRAŞ Z., ÖZTEMEL K. , Baltacı U.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018), 25 - 27 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri