Kariyer karar verme belirsizliğine tolerans ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


KİRAZCI F., ÖZTEMEL K.

VIth International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2019, 19 - 22 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri