Farklı Sürelerde Uygulanan Statik Germenin Quadriceps ve Hamstring Kuvvetine Etkisi


Alizadehebadi l., ÇETİN E.

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri