Developing a multiple-choice item test about impulse and momentum


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş., Tan M.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.1, pp.185-198, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.185-198
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study is aimed to develop a multiple-choice items measurement instrument by considering basic objectives about impulse and momentum, which are determined by the researcher. Using this measurement instrument, students’ acquisition level of basic objectives about impulse and momentum was determined. This measurement instrument was developed with implication that was carried out with the attendance of 143 2nd grade high school students. The measurement instrument was developed as multiple choice test that’s consist of 21 test items. As a result, it was determined that students’ acquisition level of basic objectives which are aimed to achieve conceptual understanding about impulse and momentum is insufficient to get target basic objectives.

Bu çalışma, itme ve momentum konusuyla ilgili olarak temel kazanımları tespit ederek, bu kazanımlara yönelik olarak çoktan seçmeli bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu ölçme aracından yararlanarak, öğrencilerin itme ve momentum konusunda, temel kazanımları edinme düzeyleri belirlenmiştir. İlgili ölçme aracı, Ankara ilindeki 143 genel lise 2. sınıf öğrencisinin katılımıyla elde edilmiştir. Ölçme aracı, 21 test maddesinden oluşan bir çoktan seçmli test olarak geliştirilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin momentumun ve korunumunun kavramsal olarak anlamayı hedefleyen temel kazanımları edinme düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.