Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi


GÜVEN Ö. , ÇAKIR Ö., YILDIZ M.

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 22 - 23 Ağustos 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri