PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


FİLİZ S., Albakır Ö., KAYABAŞI Y., Özdemir S.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes