BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNİN BAŞARIMINDA EKİPLERİN ROLÜNÜNİNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ


DEŞİRGÜL S., GÜZELDERELİ E. A., TÜFEKCİ A.

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 2018 (Peer-Reviewed Journal)