Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri ile sosyodemografik değişkenleri arasındaki ilişki


GEZER E., YENEL İ. F. , ŞAHAN H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi