Augmentasyon olgularında greft ve membran seçimi kanıta dayalı yaklaşım


ALPASLAN G. H.

TDB 21. uluslararası dişhekimliği Kongresi, 3 - 05 Haziran 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri