Malathion un eritrositler üzerine in vitro toksik etkisi vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü


Pandır D., Apaydın F. G. , Kalender S., Aslantürk A., Uzunhisarcıklı M., Kalender Y.

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi., Ankara, Turkey, 30 May - 01 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes