Bölgelerin GSYİH Katkısının İstihdamın Sektörlere Dağılımı Açısından Analizi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması


AKTAŞ A. , KABAK M.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 Şubat 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri