Bölgelerin GSYİH Katkısının İstihdamın Sektörlere Dağılımı Açısından Analizi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması


AKTAŞ A., KABAK M.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes