İşbirlikli Öğrenme Ortamındaki Yaratıcı Etkinliklerin Öğrencilerin Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeleri ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi


ÖZCAN S. , KARATAŞ S.

International Conference on New Trends in Educational Technology-INTET 2014, 14 - 15 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text